Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

TR | EN

HAKKIMIZDA

Derneğimizin Kuruluş Amacı;

Tarla Bitkileri Islahı ve Genetiği, Agronomi, Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri ve Biyoteknoloji ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların tanıtılması, yayınlanması ve iletişimine çalışmak; bu alandaki araştırıcıların teşvik edilmesine, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak, üniversiteler, araştırma kurumları, resmi ve özel sektör kuruluşları arasında gerekli her türlü işbirliğini ve sosyal dayanışmayı sağlamaktır.

Dernek bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Amacına uygun her türlü yardımda bulunur ve bilimsel bir dergi yayınlar.

b) Tarla bitkileri alanında çalışan elemanların, bilimsel niteliklerine yardımcı olacak her türlü konferans, seminer, sempozyum ve inceleme gezileri düzenler ve bu gibi faaliyetlere katılır.

c) Araştırıcıların kendi konularında, yurt içinde ve yurt dışında ihtisas, doktora yapmalarını teşvik eder ve gerekli kolaylıkların sağlanmasına çalışır.